Sprawdzenie samochodu przed lub po zakupie Volkswagen

Sprawdzenie samochodu przed lub po zakupie

  • Ścieżka diagnostyczna – wydruk
  • Diagnoza komputerowa – wydruk
  • Sprawdzenie grubości powłoki lakierniczej – odczyt
  • Kontrola samochodu zgodnie z listą przeglądową – kopia checklisty

VW – 300 zł